Trwają prace przy modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach. Inwestycja realizowana jest w ramach największego w historii gminy projektu proekologicznego „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej” i potrwa do listopada 2009 roku.

Stopień zaawansowania robót wynosi około 40 procent. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kontroli procesu uzdatniania wody oraz wykorzystanie filtrów pisakowych, polepszy się jakość wody pitnej dostarczanej do gospodarstw domowych.

Zastosowane w modernizowanym zakładzie filtry minimalizują straty wody, usuwają wysokie stężenia zawiesiny oraz ograniczają zużycie energii i koszty utrzymania. Zakład Uzdatniania Wody w Wadowicach zaopatruje w wodę Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską w ilościach do 12 000 m3/dobę.

Prace w Zakładzie Uzdatniania Wody w Wadowicach rozpoczęły się 28 września 2008 roku. Dotychczas w zakładzie wybudowano halę filtrów oraz żelbetowe zbiorniki wód popłucznych. Wyremontowano pompownię wody surowej pierwszego stopnia. W kolejnym etapie zmodernizowane zostaną osadniki pokoagulacyjne oraz kotłownia zakładowa. Wyremontowana będzie również pompownia pośrednia i pompownia wody uzdatnionej.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach to jeden z czterech niezależnych kontraktów realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej”. Wartość kontraktu wynosi 2,85 mln euro (netto), z czego 85 proc. kosztów pokrywa Fundusz Spójności.

Realizacja projektu odbywa się w ramach czterech niezależnych kontraktów budowlanych. Pierwszy obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wadowicach. W ramach drugiego wybudowana zostanie sieć kanałów sanitarnych o długości 25,7 km w miejscowościach Wadowice – Zaskawie, Jaroszowice oraz Ponikiew-Chobot. Trzeci kontrakt dotyczy wybudowania 27,3 km kanalizacji sanitarnej w Choczni, Ponikwi oraz Wadowicach (między rzeką Choczenką a ulicami Sienkiewicza i Piłsudskiego). Ponadto w miejscowości Ponikiew, Ponikiew-Chobot zostanie wybudowanych ok. 16 km nowej sieci wodociągowej i cztery stacje hydroforowe. Czwarty obejmuje modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Wadowicach. Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec 2005 roku i potrwa do 2010, przy czym prace budowlane będą wykonywane w latach 2007-2009. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj