3 kwietnia podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia”, realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Inwestycja o wartości ponad 511 mln zł otrzyma dofinansowanie UE w kwocie blisko 282 mln zł.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Przedsięwzięcie jest integralną częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, realizowanego z rządowego „Programu dla Odry 2006”. Zawarta umowa jest drugą i ostatnią w zakresie projektów dotyczących Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, przewidzianych do realizacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu, nawiązującego do dwóch pozostałych przedsięwzięć dotyczących Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych na obszarze miasta Wrocławia oraz okolicznych miejscowości, poprzez budowę ponad 4 km oraz modernizację ok. 55 km wałów przeciwpowodziowych. Inwestycja zapewni możliwość bezpiecznego przejścia przez Wrocław ewentualnej fali powodziowej, podobnej do tej z powodzi stulecia w 1997 r.

Szacuje się, że przebudowa Wrocławskiego Węzła Wodnego w ramach dwóch projektów realizowanych przy udziale środków z  Programu Infrastruktura i Środowisko zabezpieczy obszar o powierzchni  ok. 14 tys. hektarów. Dzięki przedsięwzięciu 265 tys. osób zostanie objętych ochroną przeciwpowodziową.

źródło: MRR

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj