Planowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii obejmie nieco szersze grono, niż wcześniej planowano – poinformowała w środę minister klimatu Anna Moskwa. Jak zapewniła, szczegóły mają się pojawić w ciągu kilku dni.

Dokonaliśmy kilku uzupełnień, by na pewno nikogo nie wykluczyć i objąć nim wszystkie grupy potrzebujące – powiedziała dziennikarzom Moskwa.

Szczegóły niebawem

Jak zaznaczyła, szczegóły resort ujawni w ciągu kilku dni. Minister powiedziała jedynie, że grono beneficjentów dodatku byłoby nieco zmodyfikowane i szersze w stosunku do pierwotnych zamierzeń, choć to poszerzenie nie będzie wielkie.

Dodatek powinien objąć minimalnie większą liczbę beneficjentów, niż pierwotnie zakładano – wyjaśniła. Zaznaczyła, że dodatek pojawi się w ramach szerszego pakietu rozwiązań antyinflacyjnych.

Będzie zmiana definicji odbiorcy wrażliwego?

Zgodnie z wpisem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, odpowiedni projekt nowelizacji Prawa energetycznego ma zakładać zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się do dodatków, zmiany wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego.

W zimie “nie odetną prądu”

Dodatkowo pojawić się ma zakaz wstrzymania dostaw w tzw. miesiącach zimowych w przypadku, gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości.

Sprawiedliwa transformacja energetyczna

Otwierając wcześniej konferencję energetyczną EuroPower i kongres OZE Power, minister Moskwa podkreśliła, że dodatek energetyczny należy traktować jako element sprawiedliwej transformacji energetycznej.

“Transformacja daje niezwykłe szanse rozwoju, ale nie możemy zapominać o tych, którzy mogą stać się jej ofiarami” – wskazała. Grupy wrażliwe nie powinny zostać dotknięte zmianami, jakie dokonują się na rynku energii – dodała minister.

Jak poinformowała również Anna Moskwa, moc zainstalowana wszystkich OZE przekroczyła już 15 GW, co jest sukcesem wszystkich obywateli. Jak mówiła, coraz bardziej zaczynamy rozumieć potrzebę transformacji w wymiarze pojedynczych odbiorców i gospodarstw.

“Zieloni musimy być, ale i chcemy.(…) Transformacja to wspólne zadanie, w które angażuje się całe społeczeństwo” – podkreśliła minister Moskwa.

Czytaj więcej

Skomentuj