Ruszył pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Mosty dla Regionów. Zainteresowane samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 procent kosztów inwestycji.

“Samorządy będą mogły przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Zainteresowane samorządy muszą pamiętać o kilku warunkach, między innymi:

– dokumentacja, która powstała dzięki dofinansowaniu musi być gotowa do 31 grudnia 2022 roku,

– przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa,

– budowa mostu zacznie się najpóźniej 3 lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W programie Mosty dla Regionów wskazano 21 priorytetowych, wytypowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju inwestycji.

“Zainteresowane samorządy mogą składać wnioski zarówno o dofinansowanie realizacji mostów wskazanych na liście projektów rekomendowanych, jak również innych nowych przepraw. I jedne, i drugie muszą wziąć udział w naborze ”  – wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że wskazane w programie 21 mostów jest szczególnie istotne dla poprawy spójności sieci dróg samorządowych.

“Niemniej jednak decyzja o realizacji każdej z tych inwestycji zależy od samorządowców”   – podkreślił Hamryszczak.

Wszystkie potrzebne dokumenty – ogłoszenie, wniosek, kryteria oceny – są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Nabór potrwa do 29 marca 2019 roku. Jest on otwarty dla wszystkich chętnych samorządów, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj