Do 6 maja internauci mogą głosować w unijnym konkursie o Nagrodę Obywateli UE, ustanowioną w ramach Europejskiej Nagrody Natura 2000. W finale konkursu startują trzy polskie projekty związane z ochroną przyrody.

Nagroda Obywateli UE jest nowym elementem w konkursie Europejska Nagroda Natura 2000 (European Natura 2000 Award), ogłoszonym w 2013 r. przez Komisję Europejską. Inicjatywa ta wyróżnia i promuje najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony przyrody, realizowane w UE i ma budować świadomość społeczną dotyczącą sieci Natura 2000 i jej znaczenia dla ochrony różnorodności biologicznej Europy.

Do finału konkursu Nagroda Obywateli UE weszły 23 projekty, w tym trzy polskie.

Pierwszy z nich, “Bubobory w Lasach Państwowych”, dotyczył edukacji pracowników Lasów Państwowych w zakresie inwentaryzacji, monitoringu i ochrony najrzadszej krajowej sowy: puchacza Bubo bubo. Projekt realizował w latach 2009 do 2011 r. Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie przy współpracy z Wydziałem Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Komitetem Ochrony Orłów.

Celem drugiego projektu “Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” (z lat 2012 – 2014) było zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. ochrony przyrody w lasach i informowanie o związanych z tym działaniach. W efekcie powstało m.in. 11 podręczników, 11 filmów o ochronie wybranych gatunków i siedlisk (seria “Ocalony Świat”, poświęcona ochronie nietoperzy, żubra, głuszca i cietrzewia i in.), 11 propozycji wdrażania działań ochronnych (tzw. map drogowych) i 55 artykułów w prasie ogólnopolskiej. Przeprowadzono też 29 warsztatów terenowych.

Trzeci projekt, “Misja natura”, miał zwiększyć poziomu wiedzy i akceptacji dla sieci Natura 2000 w Polsce. W jego ramach przygotowano i wyemitowano serial poświęcony dwunastu obszarom Natura 2000 – zróżnicowanym i najciekawszym pod względem przyrodniczym i geograficznym (np. w Pieninach, na Poligonie Orzysz czy Górach Stołowych). Powstało też Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) oraz platforma e-learningowa ze szkoleniami o Naturze 2000.

Zwycięzca Nagrody Obywateli UE zostanie wyłoniony w drodze internetowego głosowania przez mieszkańców państw członkowskich. Głosować można do 6 maja do północy na stronie:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm

W finale znalazły się też projekty z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii, Holandii, Włoch, Węgier, Łotwy i Cypru.

Projekty startują w pięciu kategoriach: działania ochronne, komunikacja, korzyści społeczno-ekonomiczne, godzenie interesów/wizji, współpraca transgraniczna i tworzenie partnerstw (networking).

Wręczenie nagród odbędzie się 21 maja w Brukseli.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj