17 maja Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków LIFE, a budżet Programu LIFE na lata 2021-2027 to ponad 5,4 mld EUR. Można jeszcze aplikować o środki na napisanie wniosku LIFE w trwającym naborze NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027” (Inkubator wniosków LIFE).

 

Inkubator wniosków LIFE to niepowtarzalna szansa dla polskich wnioskodawców na pozyskanie dofinansowania w wysokości do 80 tys. zł na napisanie wniosku LIFE, który zostanie złożony w najbliższym naborze LIFE, organizowanym przez Komisję Europejską.

Drugi termin składania wniosków upływa 15 czerwca b.r., po nim zostanie już tylko jeden etap.

Czym jest Program LIFE?

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

17 maja Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków LIFE, a budżet Programu LIFE na lata 2021-2027 to ponad 5,4 mld EUR.


598 milionów euro w ramach Programu LIFE. Trwa nabór


Czasu na przygotowanie wniosku LIFE jest coraz mniej. Nabór w Inkubatorze wniosków LIFE, będzie trwał do 29.07.2022 r. i jest prowadzony w trzech etapach:

a)     Etap 1 – od 16.03.2022 r. do 29.04.2022 r. (zakończony)

b)     Etap 2 – od 30.04.2022 r. do 15.06.2022 r. (w toku)

c)      Etap 3 – od 16.06.2022 r. do 29.07.2022 r.

Na co dotacja z Inkubatora wniosków LIFE?

Bezzwrotna dotacja w wysokości do 80 tys. zł, którą można pozyskać w ramach Inkubatora wniosków LIFE, może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku LIFE i będzie wypłacana w formie ryczałtu, w 4 lub 5 transzach.

Zachęcamy do skorzystania z Inkubatora wniosków LIFE, wszystkie szczegóły są jak zawsze dostępne na stronie internetowej.

Dzień informacyjny LIFE

14 czerwca odbędzie się Dzień Informacyjny LIFE. To spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do przedyskutowania na żywo pomysłów na konkretne projekty zarówno z obecnymi Beneficjentami Programu LIFE, jak i ze specjalistami Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE.

Rejestracja na spotkanie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/formularz-potwierdzajacy-udzial-w-dniu-informacyjnym-life-2022-14-czerwca-2022-r

Czytaj więcej

Skomentuj