Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie dokonało pierwszych wyliczeń wydatków, jakie poniosło na walkę z koronawirusem. Od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego do chwili obecnej miejski przewoźnik wydatkował już ten cel już blisko 900 tys. zł.

Niemal połowę z wydanej kwoty pochłonął zakup płynów do dezynfekcji. Zakupiono ich łącznie 5200 litrów za kwotę 366 tys. zł. Kolejną istotną pozycją była dezynfekcja tramwajów i autobusów, na którą przeznaczono 220 tys. zł.

45 tys. maseczek i ponad 73 tys. par rękawiczek

Jeśli chodzi o środki ochrony osobistej dla pracowników, w tym dla prowadzących, to na zakup różnego rodzaju maseczek (jedno- i wielokrotnego użytku) w łącznej liczbie 45 tys. sztuk wydatkowano kwotę 117 tys. zł., a na zakup rękawiczek jednorazowych w liczbie 73,5 tys. par – kwotę 92 tys. zł.

Ozonowanie pomieszczeń, dozowniki do płynów

Na ozonowanie pomieszczeń na terenie zajezdni (poczekalnie, szatnie) przeznaczono ok. 50 tys. zł, a na mycie i dezynfekcję toalet biologicznych dla prowadzących – 20 tys. zł. Zakupiono także dozowniki do płynów dezynfekcyjnych – montowanych w punktach socjalnych zlokalizowanych na pętlach oraz dyspozytorniach zajezdniowych – na kwotę 12 tys. zł.

Łącznie przez nieco ponad miesiąc wydatki MPK SA w Krakowie na dezynfekcję pojazdów i dekontaminację pomieszczeń oraz zakup środków ochrony pracowników wyniosły już prawie 900 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj