Podczas trwającego szczytu klimatycznego ONZ w Katarze (COP18) Polska zaprezentowała oficjalnie ofertę organizacji kolejnego szczytu. Formalnie decyzja o organizacji szczytu klimatycznego przez Polskę zostanie potwierdzona ostatniego dnia – 7 grudnia. – Jednak już teraz możemy się cieszyć z tego sukcesu – mówi Marcin Korolec, minister środowiska.

Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy – Conferences of the parties) to doroczne, globalne szczyty, podczas których negocjuje się kluczowe ustalenia w obszarze polityki klimatycznej. Organizacja konferencji w Warszawie oznacza wzmocnienie polskiego stanowiska i daje możliwość moderowania globalnych negocjacji. Dla kraju – organizatora to także ogromna promocja wśród kilkunastu tysięcy uczestników z całego świata.

Cieszę się z pozytywnego przyjęcia kandydatury Polski podczas trwającego szczytu w Katarze. Formalnie decyzja o organizacji COP19 przez Polskę zostanie potwierdzona ostatniego dnia szczytu – 7 grudnia. Jednak już teraz możemy się cieszyć z tego sukcesu. Podczas COP19 negocjowane będzie przede wszystkim nowe, globalne porozumienie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które zastąpi Protokół z Kioto – mówi minister Korolec. – Organizacja COP będzie dla nas dużym wyzwaniem, ale jestem pewien, że Polska mu podoła. Organizacja COP19 w Polsce to według mnie pozytywna decyzja także szczególnie dla krajów rozwijających się. Mamy bogate doświadczenie w redukcji emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Z tego względu, przy negocjacji nowego, globalnego porozumienia możemy stanowić pomost pomiędzy krajami, które domagają się coraz wyższych celów redukcyjnych a tymi, które chcą ograniczać emisje w sposób efektowny kosztowo – dodaje.

Polska była już organizatorem szczytu klimatycznego w 2008 r. w Poznaniu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj