1 / 13

Przedstawiciele Municipal Waste Europe (MWE), organizacji z siedzibą w Brukseli zrzeszającej izby gospodarcze z krajów członkowskich Unii Europejskiej, wybrali Kraków na miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz posiedzenia komitetu politycznego. Wyjazd zorganizowała Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO).

Uczestnicy zgromadzenia poznali organizację krakowskiego Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami oraz zwiedzili wszystkie instalacje przetwarzające odpady w Krakowie – Centrum Ekologiczne Barycz, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych, spalarnię odpadów oraz bazę MPO Kraków.

– Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co Kraków osiągnął w dziedzinie gospodarowania odpadami – ocenia Patrick Hasenkamp, prezes MWE. – To poziom europejski, a Kraków może z powodzeniem być wzorem dla innych gmin w Polsce i przykładem tego, jak należy organizować przetwarzanie odpadów.

Delegacja spędziła w Krakowie 2 dni na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

Municipal Waste Europe jest europejskim stowarzyszeniem reprezentującym branżowe organizacje z krajów Unii Europejskiej. Członkami MWE są krajowe izby zrzeszające największych przedstawicieli samorządowego sektora gospodarki odpadami w swoich krajach. MWE poprzez kreowanie wspólnego stanowiska swoich członków w kwestiach prawodawstwa europejskiego w zakresie gospodarki odpadami, promuje samorządowy model gospodarki odpadami.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj