W Krakowie trwają konsultacje dotyczące wprowadzenia strefy czystego transportu na Kazimierzu. Wjazd do niej mieliby tylko mieszkańcy oraz pojazdy elektryczne, napędzane wodorem czy gazem ziemnym CNG.

Spaliny, wzbijany pył, ścierane opony czy klocki hamulcowe. To główne powody emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowane przez poruszające się pojazdy. Władze Krakowa chcą to zmienić. Ich zdaniem zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających do kwartału turystycznego będzie miało pozytywny wpływ na jakość powietrza znajdującego się nad ulicami. Tym bardziej że po ulicach Kazimierza poruszają się głównie piesi.

Zmiany mają mieć pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców kwartału i turystów, a także podniosą ich bezpieczeństwo na ulicach. Dane pochodzące z analiz zamówionych przez ministerstwo środowiska jednoznacznie wskazują, że ograniczenie liczby pojazdów, które nie spełniają odpowiednich norm jakości spalin, wpłynie pozytywnie na stan jakości powietrza, w tym szczególnie na spadek poziomu tlenków azotu w powietrzu. A takich norm nie spełniają samochody napędzane ropą i benzyną.

Istotne jest to, że zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców strefy czystego transportu. Będą oni mogli poruszać się po niej pojazdami bez względu na rodzaj napędu i stosowanego paliwa, o ile będą to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Spod zakazu wyłączone zostaną też taksówki, pojazdy osób niepełnosprawnych posiadających europejską kartę parkingową, pojazdy konduktów pogrzebowych oraz orszaków ślubnych, pojazdy służb miejskich i zarządcy drogi, pojazdy służb państwowych, np. policji, pojazdy lekarzy, pielęgniarek i położnych Oprócz tego wjazd będzie możliwy także dla wszystkich dostawców i obsługi technicznej w wyznaczonych godzinach (od godz. 9 do 12 i od 15 do 16).

Poprawa jakości powietrza jest zaś dla Krakowa żywotnym wyzwaniem. Po emisji pochodzącej z likwidowanych systematycznie kotłów domowych, emisja komunikacyjna jest drugim źródłem zanieczyszczeń. Projekt uzyskał już pozytywną opinię komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa.

Kraków chce wprowadzić na Kazimierzu strefę czystego transportu

Źródło: gazetakrakowska.pl

Czytaj więcej

Skomentuj