MPGK – Krośnieński Holding Komunalny wybuduje trzy instalacje fotowoltaiczne. Koszt inwestycji to niemal 2,9 mln zł, z tej kwoty ponad 2,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak poinformował prezes spółki Janusza Fic, pierwsza z trzech instalacji, o mocy ok. 243 kW, zostanie wybudowana na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie.

– Druga instalacja będzie miała moc blisko 200 kW i powstanie przy krośnieńskiej oczyszczalni ścieków. Natomiast trzecia, o mocy ok. 74 kW, powstanie na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Wisłok w Sieniawie – dodał.

W sumie budżet projektu „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych dla MPGK Krosno” to niemal 2,9 mln zł. Holdingowi udało się pozyskać dotację z NFOŚiGW w kwocie ponad 2,3 mln zł, w tym ok. 700 tys. zł stanowi bezzwrotna dotacja.

Jak podkreślił Fic, wybór lokalizacji dla nowych instalacji fotowoltaicznych nie był przypadkowy.

– We wszystkich trzech zakładach istnieją już podobne instalacje, a nowo powstałe mają być ich uzupełnieniem, co poprawi bilans energetyczny spółki – powiedział.

Dzięki budowie kolejnych trzech instalacji ilość wytworzonej w holdingu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zwiększy się o około 500 MWh w skali roku.

Zdaniem prezesa holdingu, po wybudowaniu trzech zaplanowanych instalacji spółka będzie dysponować w sumie 13 takimi źródłami odnawialnej energii.

– To jednak nie koniec, ponieważ przygotowujemy już kolejne inwestycje w tym zakresie – zapowiedział Fic.

Przetarg na budowę instalacji został ogłoszony w styczniu br. i obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawców inwestycji. Instalacje mają być gotowe w listopadzie 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj