28 marca w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona przyszłości energetyki słonecznej w Polsce. Okazją do jej zorganizowania byłą prezentacja wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN książki prof. Macieja Nowickiego “Nadchodzi era Słońca”.

Głównym celem napisania tej książki – jak można przeczytać we wstępie – jest zapoznanie szerokich kręgów czytelników, w szczególności polityków, dziennikarzy, studentów i inżynierów różnych specjalności, a także wszystkich, którzy się interesują przyszłością kraju i świata, z aktualnym stanem tych technik, z ich problemami i dynamicznym rozwojem, jaki dokonuje się na naszych oczach.

Na to pytanie starali się odpowiedzieć zaproszeni goście:
prof. dr hab. Maciej Nowicki – specjalista w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra środowiska – w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i w rządzie Donalda Tuska. W latach 1992-2007 jako prezes Fundacji EkoFundusz był autorem pierwszego w Polsce systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, w tym energii Słońca. W 1996 roku został laureatem najważniejszej w Europie nagrody w ochronie środowiska Deutsche Umweltpreis (tzw. ekologicznego Nobla). W latach 2008-2009 był przewodniczącym Konwencji ONZ ds. Ochrony Klimatu.
Danuta Grodzicka-Kozak – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, dzięki wsparciu finansowemu którego książka się ukazała
dr inż. Stanisław Pietruszko – pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, członek Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Fotowoltaiki.
Grzegorz Wiśniewski, który w 1996 r. założył  Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej – pierwszą instytucję w tej dziedzinie w Polsce. Był dyrektorem tego Centrum w latach 1996 – 2006. W 2001 założył Instytut Energetyki Odnawialnej, którego jest prezesem. Jest też Prezesem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Głównym prowadzącym konferencję był prof. Maciej Nowicki, który w swojej prezentacji omówił pokrótce trzy podstawowe metody wykorzystania energii Słońca:
– kolektory słoneczne
– panele fotowoltaiczne
– elektrownie słoneczne.

W Polsce najbardziej rozpowszechnione i ekonomicznie uzasadnione są dwie pierwsze metody, które w ostatnich 3 latach przeżywają dynamiczny rozwój. O praktycznej stronie wdrażania różnych programów wspierających rozwój budowy kolektorów słonecznych – mówili nie tylko zaproszeni goście, m.in. Danuta Grodzicka-Kozak o programie Słoneczne Pomorze, ale także wywołany z sali prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Jan Rączka. Wśród ok. 100 zaproszonych gości byli przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, organizacji pozarządowych: m.in. EkoFundusz, WWF Polska oraz mediów.

Po prezentacji z sali padły pytania m.in. o ekonomiczną stronę energetyki słonecznej dla przeciętnego Kowalskiego, o bezpieczeństwo paneli i kolektorów dla środowiska naturalnego, o wykorzystanie nanotechnologii przy ich produkcji. Z sali też padł postulat konieczności zakrojonego na szeroką skalę „lobbingu tematycznego” na rzecz popularyzacji problematyki wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Podsumowaniem całej dyskusji był zacytowany przez prof. Nowickiego fragment jego najnowszej  książki: „Niestety, w Polsce prawie w ogóle nie prowadzi się dyskusji na ten temat, nie wykonuje się analiz i prognoz długoterminowych, nie dostrzega się dynamicznych procesów, jakie już teraz zachodzą i z każdym rokiem nabierają znaczenia. Ta niewielka książka spełni swoje zadanie, jeżeli przyczyni się do podjęcia takiej dyskusji w kręgach opiniotwórczych, wśród polityków, dziennikarzy, inżynierów i ekonomistów oraz wszystkich osób, których interesuje rozwój kraju. Nawet jeśli niektóre tezy stawiane w tej pracy okażą się kontrowersyjne lub zbyt optymistyczne, to przecież mogą stanowić bazę do analiz uściślających, dających podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych i politycznych. Obecnie bowiem nie tylko Polska, ale i cała ludzkość stoi dopiero u progu wykorzystania promieniowania słonecznego do celów energetycznych. Jest rzeczą niepodlegającą dyskusji, że proces ten będzie trwał i jego znaczenie będzie narastało w nadchodzących dekadach. Warto to sobie jak najszybciej uświadomić i skoncentrować środki na badania naukowe i na ich wdrożenia, wspierać branżę wytwórczą i tych, którzy już teraz chcą instalować urządzenia słoneczne. Era Słońca na naszej planecie nadchodzi. Kiedy zrozumiemy to w Polsce?”.

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj