– Chcemy nagrodzić przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria wpisu do Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas konferencji „Zrównoważona produkcja i konsumpcja nowym wyzwaniem dla Programu Czystszej Produkcji”.

Spotkanie odbyło się 6 marca  w Ministerstwie Gospodarki. Wiceminister Grażyna Henclewska przypomniała, że o wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które m.in. wdrożyły i stosują strategię Czystszej Produkcji, przez co najmniej 3 lata zmniejszały niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz podpisały Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP (The United Nations Environment Programme).

W czasie konferencji wiceminister Henclewska wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. – Najbardziej cieszy fakt, że nagrodzone przedsiębiorstwa dobrowolnie i z własnej inicjatywy ograniczają zużycie energii i efektywnie wykorzystują zasoby środowiska – podkreśliła Henclewska.

Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki Beata Jaczewska, przedstawiła projekt dokumentu „Program działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji”, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Gospodarki. Celem programu jest realizacja działań m.in. w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych, „zazieleniania” zamówień publicznych oraz polityki przemysłowej, a także promowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Konferencja „Zrównoważona produkcja i konsumpcja nowym wyzwaniem dla Programu Czystszej Produkcji” jest organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem „Polski Ruch Czystszej Produkcji", pozarządową organizacją zrzeszoną w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W spotkaniu wzięli udział także Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Krzysztof Galeja, Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych w promowanie w Polsce zasad zrównoważonego rozwoju.

źródło: mg.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj