Zależna od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy spółka Chemwik przejęła obsługującą połowę miasta oczyszczalnię ścieków Kapuściska. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą – opłaty za ścieki nie wzrosną.

Chemwik to spółka powołana w grudniu 2014 r. przez bydgoski MWiK podczas przejęcia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z terenu upadłych na początku 2013 r. Zakładów Chemicznych Zachem (obecnie w upadłości likwidacyjnej ,,Infrastruktury Kapuściska”). Kolejną inwestycją spółki jest przejęcie zmagającej się z rozlicznymi problemami oczyszczalni Kapuściska. Kłopoty wynikały głównie z upadku Zachem, który dostarczał 10 tys. m3 ścieków przemysłowych na dobę, co wiązało się z odpowiednim wynagrodzeniem dla oczyszczalni. Po likwidacji chemicznej firmy ,,Kapuściska” nie wykorzystywały pełnych mocy produkcyjnych, a jednocześnie potrzebna była modernizacja systemu oczyszczania, co generowało dodatkowe koszty.

– Zakup i zarządzanie oczyszczalnią to przedsięwzięcie korzystne zarówno dla naszej firmy, jak i dla mieszkańców Bydgoszczy – przekonuje Marek Jankowiak, rzecznik prasowy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Funkcjonowanie w strukturach Chemwiku ma zapewnić ciągłość oczyszczania, zredukować koszty kształtujące cenę oczyszczania ścieków, a tym samym utrzymanie dotychczasowych cen, niezależnie od konsekwencji związanych z upadkiem Zachemu. Ponadto możliwe będzie dokończenie trwającej od 2012 r. modernizacji. Na tę inwestycję pozyskano środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej będą mogły być spełnione normy dotyczące stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych i tym samym możliwe uniknięcie wysokich kar.

Czy pijesz wodę z kranu?

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Bardzo dobra informacja. Oczyszczalnia potrzebuje modernizacji, a Spółka Wodna ,,Kapuściska” nie była gwarantem przeprowadzenia inwestycji. Poczyniono krok w dobrym kierunku.

Skomentuj