Nantes – szóste co do wielkości miasto we Francji – przejęło tytuł „Zielonej Stolicy Europy” od hiszpańskiego miasta Vitoria-Gasteiz. Nantes wywalczyło tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2013” w wyniku intensywnego współzawodnictwa, które miało miejsce w 2010 r.

Komisarz Potočnik powiedział: „Gratuluję Nantes otrzymania tytułu „Zielonej Stolicy Europy 2013”, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Tytuł ten nagradza dokonania w zakresie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności wkład na poziomie lokalnym w transport i gospodarkę gruntami zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, tereny zielone w mieście, zużycie wody i zwalczanie zmiany klimatu na świecie”.

Nantes wyróżnia się licznymi działaniami proekologicznymi, które przyczyniły się do zdobycia nagrody. Na przykład:
każdy mieszkaniec Nantes żyje w odległości maksymalnie 300 metrów od terenów zielonych;
– na każdą osobę przypada w tym mieście 57 m² terenów zielonych;
– w mieście rośnie 100 000 drzew;
– 15% mieszkańców korzysta codziennie z transportu publicznego;
– Nantes posiada ambitny plan działania na rzecz klimatu, mający na celu zmniejszenie emisji CO2 na mieszkańca o 30% do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 2003 r.;
– 60% powierzchni gruntów w Nantes to użytki rolne lub obszary zielone;
– miasto posiada cztery obszary objęte siecią Natura 2000 i 33 obszary przyrodnicze o istotnym znaczeniu ekologicznym, bądź ważne ze względu na obecną tam faunę i florę.

Nantes zorganizowało również wystawę objazdową zatytułowaną „Aéroflorale II”, która odwiedzi w 2013 r. różne miasta europejskie. Część wystawy stanowi pokaz zatytułowany „Wyprawa roślin”, który pozwoli zaprezentować wkład Nantes w najlepsze praktyki ochrony środowiska oraz będzie promować konkurs na „Zieloną Stolicę Europy” poprzez prezentację doświadczeń i odkryć z dziedziny biologii. Do Brukseli wystawa ta zawita w maju 2013 r.

Nantes opracowało również obszerny kalendarz imprez w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz uczczenia swych osiągnięć. Wśród imprez znajduje się również piąte światowe forum w sprawie praw człowieka, organizowane pod hasłem „Zrównoważony rozwój a prawa człowieka: wspólna walka?” (maj 2013 r.), organizowana po raz dziesiąty konferencja „Ecocity” (wrzesień 2013 r.) oraz trzecie światowe spotkanie miast sygnatariuszy paktu z Mexico City w ramach ruchu „Ecocity Builders”.

Nagrodę „Zielona Stolica Europy” przyznaje się miastu wprowadzającemu nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Panel ekspertów ocenia miasta w oparciu o 12 wskaźników środowiskowych, a następnie jury ocenia ich zaangażowanie w realizację bieżących, ambitnych celów na rzecz dalszej poprawy stanu środowiska i zrównoważonego rozwoju, prowadzone przez nie działania komunikacyjne oraz to, w jakim stopniu mogą one stanowić wzorzec do naśladowania i propagować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich. Takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, lecz również zwiększa popularność i atrakcyjność miasta-laureata, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

Odkąd w 2010 r. ustanowiono nagrodę „Zielona Stolica Europy”, tytuł ten przyznano pięciu miastom. W pierwszej edycji wygrał Sztokholm, następnie w 2011 r. – Hamburg i w 2012 r. – Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii. Nantes przekaże tytuł Kopenhadze w 2014 r.

Nantes leży u zbiegu rzek Loary, Erdre i Sèvre, 55 km od francuskiego wybrzeża atlantyckiego. Miasto stanowi serce aglomeracji nantejskiej. Jest szóstym co do wielkości miastem we Francji, liczy ok. 600 000 mieszkańców i zajmuje obszar 534,9 km².


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj