Firmy, które chcą zwiększyć swoją efektywność energetyczną i ograniczyć emisję dwutlenku węgla mogą wziąć udział w projekcie “Trainergy”. Realizuje go międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wielkość emisji dwutlenku węgla różni się w zależności od stopnia uprzemysłowienia danego regionu. Według danych Eurostatu, w 2015 roku emisja CO2 pochodząca ze spalania paliw kopalnych (odpowiedzialna za 70% wszystkich emisji) w Polsce wzrosła o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego. Polska jest jednocześnie piątym największym emitentem CO2 po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji.

Skutki nadmiernej emisji CO2 mają i będą mieć coraz większy wpływ na wiele sektorów gospodarki, a tym samym na jakość życia społeczeństw. Wpływ zmian klimatycznych najbardziej odczują sektory: rolnictwa, gospodarki leśnej, ekosystemów morskich, branży energetycznej czy turystyki. Negatywne oddziaływanie odczuwalne będzie także w przypadku infrastruktury czy zasobów wodnych.

– Stąd potrzeba podjęcia działań także w przedsiębiorstwach, służących zarówno rozwojowi wiedzy o samym problemie, jak i dających konkretny zestaw rozwiązań do zastosowania w danym podmiocie – wyjaśnił dr T. Bartosz Kalinowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Polityka unijna kładzie nacisk na wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych na poziomie krajowym, jak i w poszczególnych organizacjach. Redukcja emisji gazów cieplarnianych to jeden z priorytetów. Od 2005 roku działa unijny system handlu obejmujący uprawnieniami 11 tys. instalacji (dla Polski to ok. 750 instalacji) w sektorze przemysłowym i energetyce.

Liderem międzynarodowego projektu „Rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej” (TrainERGY-Training for Energy Efficient Operations) jest Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt prezentuje unikalne podejście do rozwiązywania trudnych kwestii środowiskowych i jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania względem przedsiębiorców odnośnie ograniczania emisji dwutlenku węgla, zarówno w pojedynczych firmach, jak i w całych łańcuchach dostaw.

– Firmy biorące udział w projekcie mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa międzynarodowego zespołu w zakresie opracowania i analizy map emisji CO2 – mówi kierownik projektu dr T. Bartosz Kalinowski z Wydziału Zarządzania UŁ. To także szansa na poznanie własnego łańcucha dostaw pod kątem emisji CO2. Przedsiębiorstwa otrzymują również gotową instrukcję dla dalszych kroków, które powinny podjąć chcąc zwiększyć swoją efektywność energetyczną.

Analiza wpłynąć może na decyzje środowiskowe podejmowane w firmie. Zdaniem dr Kalinowskiego, w zależności od wyników przedsiębiorstwo może ograniczyć emisję CO2 poprzez m.in. wprowadzanie usprawnień do realizowanych procesów jak np.: zmianę sposobu transportu, odejście od danego komponentu na rzecz bardziej przyjaznego środowisku, włączenie zasobów energii ze źródeł odnawialnych, skrócenie łańcucha dostaw, wykorzystanie energooszczędnych źródeł światła czy zmianę technologii wytwarzania.

Projekt „Trainergy” powstał we współpracy z Uniwersytetem w Sheffield, gdzie także zaprojektowano narzędzie, które pozwala obliczać wielkość emisji w całym łańcuchu dostaw, uwzględniając realizowane w nim procesy. Do tego celu wykorzystywana jest aplikacja Scenat (Supply Chain Environmental Analysis Tool – SCEnAT). Jest to system wspomagania decyzji środowiskowych w łańcuchu dostaw. Narzędzie to zostało przyjęte z dużą aprobatą na rynku brytyjskim, polskim, greckim i włoskim.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane poddaniem się takiej analizie. Preferowane są firmy produkcyjne, w których generowane są największe emisje dwutlenku węgla. Firmy muszą przygotować zestaw danych obejmujących różne parametry procesów produkcyjnych np.: zużycie energii, wody, sposób i odległość w procesie transportu czy wielość generowanych odpadów. Na tej podstawie ustalana jest mapa emisji i możliwe jest wskazanie miejsc wymagających usprawnień.

Więcej informacji o projekcie oraz wirtualna platforma szkoleniowa znajduje się stronie: http://www.trainergy-project.eu/.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj