Rozpoczęła się sesja negocjacyjna Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Delegaci z całego świata mają ostatnią szansę na osiągnięcie porozumienia, które pozwoli na kontynuację Protokołu z Kioto od początku przyszłego roku.

Ta nieformalna sesja negocjacyjna Konwencji Klimatycznej stanowi kontynuację wieloletnich rozmów, w tym także decyzji przyjętych w Durbanie w grudniu 2011 roku podczas konferencji COP 17. Rozmowy w Bangkoku są intensywne. Ostateczne decyzje w sprawie kontynuacji Protokołu z Kioto muszą zostać przyjęte na przełomie listopada i grudnia br. w Doha, podczas konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 18). Rozmowom dotyczącym Protokołu towarzyszy dyskusja nad nowym, globalnym porozumieniem klimatycznym, które powinno zostać wypracowane do końca 2015 roku.

Podczas negocjacji polska delegacja, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, będzie opowiadać się za utrzymaniem obecnie funkcjonującej struktury Protokołu z Kioto do roku 2020, tak aby po jego wygaśnięciu obowiązywać zaczęło nowe, globalne porozumienie klimatyczne. – Polska jest zaangażowana w dyskusje poświęcone kontynuacji Protokołu, podkreślając konieczność utrzymania jego mechanizmów, jak i przyjęcie korzystnych dla polskiej gospodarki rozwiązań w zakresie przenoszenia nadwyżki jednostek przyznanej emisji (AAU). W trakcie sesji w Bangkoku prowadzone będą także działania promujące Warszawę na siedzibę Zielonego Funduszu Klimatycznego (GCF) – informuje resort środowiska.

Rozmowy potrwają do 5 września.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj