1 czerwca br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia” – informuje NFOŚiGW. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał, że przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski do 15 września br. W doborze projektów do programu kluczowe będzie spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej.

Fundusz wskazał, że celem naboru jest wyłonienie inwestycji, w których po raz pierwszy zostaną zastosowane innowacyjne technologie wznoszenia budynków plusenergetycznych lub inwestycje w produkcję innowacyjnych wyrobów na potrzeby budownictwa plusenergetycznego.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreśla, że jednym z kluczowych komponentów osiągnięcia celów, jakie stawiamy sobie w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” jest upowszechnienie nowoczesnych wzorców i standardów zeroemisyjnych w budownictwie mieszkaniowym.

– Chcemy to osiągnąć poprzez ekologiczne inwestycje w domach polskich rodzin. Szukamy innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do oszczędności energetycznej, pozyskiwania prądu z alternatywnych źródeł energii, a co za tym idzie również ograniczenia zjawiska smogu – dodał Kurtyka.

Jak wyjaśnił wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, przyjęte założenia umożliwią przedsiębiorcom sfinansowanie nie tylko procesu badawczo-rozwojowego, ale także kolejnych etapów prac np. uruchomienia linii produkcyjnej innowacyjnych wyrobów budowlanych.

– Takie podejście pozwoli przeprowadzić dobry projekt od pomysłu do masowej produkcji – zaznaczył Lorkowski.

Fundusz informuje, że zgodnie z założeniami programu wnioskujący przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł.

– Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację. Celem programu jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie ich komercjalizacji, dlatego beneficjentom, chcącym powtórzyć wdrożenie, czyli zastosować skalowanie wdrożonej z sukcesem technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowe umorzenie do 25 proc. pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną – zapowiada Lorkowski.

„Nowa Energia” to kompleksowy program z budżetem 2,5 mld zł, służący przyspieszeniu procesu transformacji energetycznej. Zakłada realizację naborów konkursowych w sześciu obszarach: plusenergetyczne budynki, inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu, produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, stabilne bezemisyjne źródła energii samowystarczalne klastry energetyczne.

Konkurs na budynki plusenergetyczne to drugi z naborów w programie „Nowa Energia”. Do 31 maja można zgłaszać wnioski w pierwszym, dotyczącym technologii wodorowych, konkursie.

W czerwcu NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków na plusenergetyczne budynki, a w sierpniu w kolejnych tematach: inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu oraz stabilne i bezemisyjne źródła energii, samowystarczalne klastry energetyczne.

Czytaj więcej

Skomentuj