1 / 2

Z ulic wielu polskich miast znikną użytkowane do tej pory autobusy spalinowe, a ich miejsce na liniach komunikacyjnych zajmą pojazdy zeroemisyjne: elektryczne i wodorowe. To efekt wdrażania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Zielony Transport Publiczny”.

Jednym z priorytetów środowiskowej i klimatycznej polityki rządu jest upowszechnianie w Polsce bezemisyjnego transportu publicznego, co ma na celu zmniejszenie zużycia nieekologicznych paliw,

a tym samym poprawienie jakości powietrza w całym kraju. Wsparcie finansowe ze środków publicznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest kierowane zwłaszcza do miast średnich i małych, które mają mniej możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, a  borykają się z takimi wyzwaniami cywilizacyjnymi, jak smog i emisja gazów cieplarnianych, a także ze zjawiskiem wykluczenia transportowego. Samorządy w tych ośrodkach coraz chętniej stawiają na rozwój zeroemisyjnej komunikacji lokalnej, widząc w tym szansę na ekorozwój. NFOŚiGW wspiera te społeczne, ekologiczne i modernizacyjne aspiracje miast, zwłaszcza w tzw. Polsce powiatowej. Instrumentem pomocy finansowej jest wieloletni program priorytetowy pod nazwą „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”).

Zmieni się komfort życia mieszkańców

Jest to źródło wsparcia, dzięki któremu Narodowy Fundusz odpowiada na pilne wyzwania i potrzeby w zakresie transformacji transportu publicznego w Polsce. Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój „zielonej”, inteligentnej mobilności. Program „ZTP” jest dostosowany do założeń określonych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), co sprawia, że NFOŚiGW może sięgać po środki finansowe z KPO przeznaczone na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój zeroemisyjnego transportu.

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako główna instytucja finansująca ochronę klimatu i środowiska w Polsce, od wielu już lat systematycznie i planowo podejmuje działania na rzecz ograniczenia zużycia paliw emisyjnych w transporcie, wspierając rozwój „zielonej”, ekologicznej komunikacji publicznej w całym kraju – podkreśla prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

– Wcześniej, dzięki dofinansowaniom w ramach takich programów jak „Gepard” czy „Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”, samorządy zamówiły niemal 100  autobusów elektrycznych. Teraz jednak, dzięki środkom z programu „Zielony Transport Publiczny”, można tę liczbę zwielokrotnić. To wpłynie na znaczną poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej i tym samym na komfort życia mieszkańców. Upowszechnienie autobusów zeroemisyjnych na liniach komunikacyjnych polskich miast to jeden ze sposobów na osiągnięcie odczuwalnej przez nas wszystkich poprawy jakości powietrza w kraju – dodaje szef NFOŚiGW.

Miasta średnie i małe

Z dofinansowania w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” korzystają głównie miasta mniejsze i średnie, w których powierzchnia, poziom urbanizacji, liczba mieszkańców oraz potrzeby ludzi w zakresie mobilności są na tyle duże, że niezbędne jest utrzymywanie rozbudowanej sieci miejskiej komunikacji, natomiast ich potencjał ekonomiczny i społeczny – przy odpowiednim wsparciu finansowym ze strony państwa – daje szansę szybszego rozwoju. Część z nich to dawne stolice województw (z okresu, gdy na mapie administracyjnej było ich 49), często są to miasta o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Inne to typowe ośrodki powiatowe, z niezłym jednak poziomem uprzemysłowienia i edukacji, a tym samym ze sporymi możliwościami rozwojowymi.

We wszystkich tych miastach występują zarazem pewne ograniczenia i bariery, jak relatywnie wysoki poziom bezrobocia, gorzej rozwinięty transport publiczny i związana z tym utrudniona mobilność, a nawet zjawisko wykluczenia transportowego. Na to nakłada się jeszcze zły stan powietrza i problemy z ograniczaniem smogu i emisji CO2, co ogólnie wpływa niekorzystnie na poziom życia mieszkańców.  Inwestowanie przy pomocy dotacji i preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW w nowoczesny, ekologiczny, zeroemisyjny transport publiczny stwarza szansę rozwoju ekonomicznego i poprawy standardu życia. Komunikacja to bowiem swoisty krwiobieg miast, który – jeśli jest dobrze zorganizowany, sprawny, wygodny i zarazem czysty środowiskowo –  stanowi nieocenione zasilanie we wszystkich przejawach miejskiego życia. Jeśli bowiem można szybko i komfortowo dotrzeć do pracy, szkoły, domu, na zakupy, czy do lekarza – to niebagatelnie ułatwia to rozwój gospodarczy i społeczny miasta.

Konkretne przykłady

Z dofinansowania w pierwszym naborze w programie „Zielony Transport Publiczny” skorzystało kilkadziesiąt miast. Przedstawiamy poniżej wybrane przykłady projektów, które jasno wskazują, w jak dużym stopniu finansowe wsparcie z NFOŚiGW wpływa na zwiększenie liczby zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i wodorowych użytkowanych przez operatorów miejskiej komunikacji zbiorowej.

 • BOLESŁAWIEC (woj. dolnośląskie): Zakup jednego autobusu o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 1,6 mln zł (dotacja).
 • CHEŁM (woj. lubelskie): Zakup 26 autobusów napędzanych energią elektryczną wytworzoną z wodoru. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 100, 4 mln zł (dotacja).
 • CHODZIEŻ (woj. wielkopolskie): Zakup jednego autobusu elektrycznego oraz ładowarki. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 1,4 mln zł (dotacja).
 • GDYNIA (woj. pomorskie): Zakup 3 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania.  Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 8,7 mln zł (dotacja).
 • GRUDZIĄDZ (woj. kujawsko-pomorskie): Zakup 17 elektrycznych autobusów akumulatorowych typu midi.  Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 35,9 mln zł (dotacja) i niemal 14,2 mln zł (pożyczka).
 • MIŃSK MAZOWIECKI (woj. mazowieckie): Zakup 6 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW:  prawie 9,9 mln zł (dotacja) i ponad 8,8 mln zł (pożyczka).
 • OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (woj. świętokrzyskie): Zakup 8 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem i stacją ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: niemal 14,8 mln zł (dotacja).
 • OSTRÓW WIELKOPOLSKI (woj. wielkopolskie): Zakup 6 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z systemem ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 9, 1 mln zł (dotacja).
 • PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (woj. łódzkie): Zakup 7 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z punktami ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: nieco ponad 13 mln zł (dotacja).
 • RADOMSKO (woj. łódzkie): Zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z dokumentacją techniczną i montażem stacji ładowania i instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 8,2 mln zł (dotacja).
 • SIEDLCE (woj. mazowieckie): Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy maxi wraz z infrastrukturą ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: nieco ponad 7 mln zł (dotacja).
 • SŁUPSK (woj. pomorskie): Zakup 6 bateryjnych autobusów elektrycznych wraz z kompletną infrastrukturą ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 12,4 mln zł (dotacja) i prawie 4,7 mln zł (pożyczka).
 • STALOWA WOLA (woj. podkarpackie): Zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie z NFOŚiGW: 10, 6 mln zł (dotacja).
 • ŚWIDNICA (woj. dolnośląskie): Zakup 6 autobusów o napędzie elektrycznym typu maxi. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 11,8 mln zł (dotacja) i przeszło 5,1 mln zł (pożyczka).
 • TORUŃ (woj. kujawsko-pomorskie): Zakup 4 autobusów elektrycznych o długości 12 m wraz z infrastrukturą ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: nieco ponad 7 mln zł (dotacja).
 • WEJHEROWO (woj. pomorskie): Leasing 3 autobusów o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 5,6 mln zł (dotacja).
 • WŁOCŁAWEK (woj. kujawsko-pomorskie): Zakup 11 autobusów elektrycznych  wyposażonych w magazyny energii. Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 24,6 mln zł (dotacja) i trochę ponad 9 mln zł (pożyczka).
 • ZAKOPANE (woj. małopolskie): Zakup 3 autobusów bateryjnych o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 7,3 mln zł (dotacja).
 • ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (woj. dolnośląskie): Zakup 4 akumulatorowych autobusów elektrycznych typu mini. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 5,6 mln zł (dotacja).

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj