Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić nowy program dla projektów związanych z rozwojem technologii wspomagających m.in. gospodarkę odpadami, energetykę czy ochronę wód.

NFOŚIGW zamierza opracować nowy program priorytetowy mający na celu dofinansowanie projektów “zakładających wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii środowiskowych”.

Dofinansowanie będzie skierowane do tych przedsiębiorców, których działania wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje w obszarach VII, XI i XII (zagadnienia związane m.in. ze zrównoważoną energetyką, odpadami oraz ochroną wód). Docelowo program ma przyczynić się do wzrostu innowacyjności i poprawy  konkurencyjności polskiej gospodarki.

Beneficjentami zapowiedzianego w poniedziałek programu będą mogli zostać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zapowiedziany program nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, ale NFOŚiGW planuje już specjalne spotkanie konsultacyjne poświęcone jego szczegółom. Dokładniejsze informacje na jego temat mają zostać opublikowane wkrótce.

 

Czytaj więcej

Skomentuj