Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył do grudnia przyszłego roku termin na składanie wniosków o dofinansowanie z programów “Polska Geotermia Plus”, “Energia Plus” i “Ciepłownictwo powiatowe”.

Termin ten wydłużono do 18 grudnia 2020 r. Ma to być dodatkowa szansa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przygotowują się do inwestycji ekologicznych, ale nie zdążyli jeszcze dostarczyć dokumentacji tych przedsięwzięć. Przedłużenie dotyczy programów “Polska Geotermia Plus”, “Energia Plus”, “Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”.

Budżet programu “Polska Geotermia Plus” to przynajmniej 600 mln zł. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Chodzi tu o budowę nowej, rozbudowę lub modernizację istniejącej ciepłowni, elektrociepłowni lub elektrowni geotermalnej, opartych na źródle geotermalnym, modernizację sieci ciepłowniczych, poprawę efektywności energetycznej, budowę instalacji OZE czy wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

W programie “Energia Plus” zarezerwowano 4 mld zł. Wspiera on przedsięwzięcia z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych czy energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Program “Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż” kierowany jest do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Zakres wsparcia obejmuje możliwość dofinansowania przedsięwzięć skupiających się na ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych, poprawie efektywności energetycznej, nowych źródłach ciepła i energii elektrycznej, modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczych oraz energetycznemu wykorzystaniu zasobów geotermalnych.

Czytaj więcej

Skomentuj