Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł.

Na stronie Ministerstwa Środowiska podano, że w ramach konkursów finansowane będą “szkolenia i aktywna edukacja skierowana do grup zawodowych mających największy wpływ na przyrodę” oraz “edukacja społeczności obszarów chronionych, w szczególności społeczności lokalne na terenach należących do sieci Natura 2000 oraz parków narodowych”.

Z dofinansowania mogą skorzystać jednostki administracji rządowej lub samorządowej, uczelnie, jednostki badawczo-naukowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz urzędy morskie.

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w terminie od 29 stycznia do 29 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej

Skomentuj