Rozpoczął się nabór wniosków w ramach tzw. działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” programu „Infrastruktura i środowisko”.

Wraz z końcem listopada rozpoczął się konkurs „Poprawa jakości środowiska miejskiego (Działanie 2.5)”. Dofinansowanie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych, zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach, oraz działania związane z rozwojem terenów zieleni. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Budżet konkursu wynosi 84 mln zł.

Wnioski w konkursie będzie można składać od 30 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj