Sprawdził się pilotażowy „Inkubator wniosków LIFE”, dlatego wprowadzamy ten instrument na stałe do propozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększamy wysokość wsparcia na przygotowanie wniosków z 50 do 80 tys. zł i rozszerzamy katalog beneficjentów – poinformował zastępca prezesa NFOŚiGW Artur Lorkowski.

„Inkubator” w nowej odsłonie będzie dostępny jeszcze w kwietniu tego roku. Oferta NFOŚiGW będzie skierowana do wszystkich (pozabudżetowych) podmiotów mogących korzystać z Programu LIFE. Kwota dofinansowania na przygotowanie wniosku w tym roku jest o 30 tys. zł wyższa niż w 2020 r. i wynosi 80 tys. zł, lecz nie więcej niż 0,6 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE.

– Zwiększenie wsparcia do 80 tys. zł powinno zmobilizować zainteresowane podmioty do przygotowania dużych, ambitnych projektów, które odnoszą sukcesy w programie LIFE. Dlatego w kryteriach „Inkubatora wniosków LIFE” dodano również wymóg współpracy międzynarodowej oraz innowacyjnego charakteru dla większości projektów. Wyjątkiem są m.in. projekty z zakresu ochrony przyrody – podkreśla Artur Lorkowski.

Ogłoszenie naboru do „Inkubatora” planowane jest na kwiecień br. Program LIFE to zarządzany przez Komisję Europejską instrument finansowy, który umożliwia realizację innowacyjnych projektów z zakresu ochrony środowiska i ochrony klimatu. Rozpoczęła się nowa edycja programu w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

NFOŚiGW pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE. Oferuje potencjalnym beneficjentom wsparcie w postaci dodatkowych narzędzi już na etapie przygotowania wniosków. Są to m.in. „Inkubator wniosków LIFE”, umożliwiający dofinansowanie przygotowania aplikacji, jak również znaczące wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i konsultacji.

Dzięki montażowi finansowemu środków z Programu LIFE (60 proc.) i NFOŚiGW (35 proc.) w 2021 oraz 2022 r. można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji nawet do 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednak w latach kolejnych wsparcie ze strony NFOŚiGW będzie stopniowo malało, po 5 proc. co dwa lata, aż do poziomu 20 proc. kosztów kwalifikowanych w 2027 r. Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE udzielane przedsiębiorcom nie jest traktowane jako pomoc publiczna.

Czytaj więcej

Skomentuj