O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funkcjonowania naszego organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Na istotę tego problemu wskazuje chociażby fakt, iż ustanowiony został Dzień Czystego Powietrza, który obchodzony jest każdego roku 14 listopada.

Warto zastanowić się, co możemy zrobić dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste powietrze to podstawa i dobro, którego powinniśmy chronić niczym największego skarbu.

Z okazji Dnia Czystego Powietrza na stronie ekofeston.abrys.pl udostępnione zostały : filmy, pogadanki, spoty, biuletyn z zadaniami dla dzieci o tematyce ochrony klimatu i powietrza! Do 19 listopada materiały te udostępniane są nieodpłatnie.

Wystarczy wejść na stronę: ekofeston.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj