W Krakowie dobiegł końca zwycięski projekt budżetu obywatelskiego 2019 “Śmieciomaty z nagrodami”. W ciągu roku, w śmieciomatach zlokalizowanych w trzech miejscach w Krakowie, zebrano około 3 tys. kilogramów zużytych plastikowych butelek i 500 kilogramów aluminiowych puszek po napojach. Sprzęt działał na zasadach programu lojalnościowego. To jednak nie jedyna akcja Krakowa związana z segregacją odpadów.

 

Za wrzucanie do śmieciomatów plastikowych butelek i aluminiowych puszek po napojach, mieszkańcy zbierali punkty w aplikacji mobilnej „ECO-portfel”. Projekt miał na celu aktywizację oraz motywowanie mieszkańców do działań przyjaznych dla środowiska

Segregujesz? Zyskujesz!

Jeszcze do końca października osoby które zgromadziły punkty w aplikacji mogą wymienić je na ekogadżety: bawełniane worki i plecaki, bambusowe kubki, piórniki z korka. Nagrody czekają w punktach InfoKraków: w Pawilonie Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 2 i na osiedlu Zgody 7. Po 31 października zebrane punkty stracą ważność.

Ci, którzy nie zdążyli skorzystać ze śmieciomatów mogą odwiedzić Lamusownię, która dysponuje swoją maszyną z nagrodami, w ramach programu „Zgnieć z RePETem!”.

Krakowski pomysł na segregację to nie tylko śmiaciomaty

Mieszkańcy Krakowa mają do dyspozycji wiele innych możliwości segregowania odpadów. Oprócz tradycyjnych pojemników w miejscu zamieszkania mogą korzystać z:

  • systemów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych w zestawach na terenie miasta i zielonych pojemników do zbierania szkła
  • wywozu odpadów wielkogabarytowych – ich odbiór z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa się na podstawie pisemnych zgłoszeń zarządcy. Z kolei właściciele domów jednorodzinnych powinni skontaktować się indywidualnie z pracownikami MPO i złożyć zapotrzebowanie mailowo lub telefonicznie pod numerami w celu uzgodnienia terminu odbioru
  • dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Lamusownia przy ulicy Nowohuckiej 1D oraz PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40) – można tu przywieźć zużyte świetlówki, stare opony, baterie, oleje, lekarstwa, akumulatory, termometry rtęciowe, odpady wielkogabarytowe (meble), odpady pobudowlane i poremontowe – drewno zmieszane i impregnowane, puszki po farbach, gruz, a także stary sprzęt AGD i elektroniczny oraz tekstylia (pościel, ubrania, dywany itp.)
  • Elektrobrygady na telefon – każdy mieszkaniec w uzgodnionym telefonicznie terminie może zgłosić potrzebę odebrania z jego mieszkania zbędnego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór elektroodpadów w ramach akcji jest nieodpłatny
  • Krakowskiej EKO-PAKI – ruchomego punktu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zamknięty, stalowy kontener wyposażony w drzwi umożliwiające wygodny dostęp do jego wnętrza jest ustawiany na okres jednej doby w miejscu i terminie ustalonym z zarządcą nieruchomości. Przez ten czas mieszkańcy mają możliwość umieszczania w nim odpadów wielkogabarytowych. Do EKO-PAKI można wrzucać takie odpady, jak: meble, deski do prasowania, suszarki na pranie, drzwi, dywany, wykładziny. Nie należy natomiast umieszczać w niej: sprzętu RTV i AGD, tekstyliów, odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych, opon, odpadów zielonych. Usługa EKO-PAKI nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych opłat
  • programu selektywnego zbierania odpadów zielonych (traw, drobnych gałęzi, liści), który w 2021 r. jest realizowany od 1 marca do 10 grudnia. Foliowe worki na odpady zielone można odbierać w siedzibach Rad Dzielnic oraz centrali MPO.
  • programu odbioru i zagospodarowania tekstyliów „100% korzyści”, polegającego na zbiórce odzieży używanej, realizowanego wspólnie przez MPO i małopolski oddział PCK. Aby skorzystać z programu, wystarczy telefonicznie umówić się na dogodny termin odbioru, a potem wybrać niepotrzebne tekstylia i zapakować je do worków. Udział w akcji nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.
  • Krakowskiego EKO-PUDEŁKA, czyli specjalnych urządzeń z wbudowanymi osobnymi pojemnikami na poszczególne rodzaje drobnych odpadów. Do ekopudełek można wkładać niebezpieczne odpady, jak baterie, drobna elektronika, płyty kompaktowe i żarówki. Natomiast igły, ampułkostrzykawki i przeterminowane lekarstwa można oddać do specj
  • Krakowskiego Kantorka Wymiany, który działa na terenie Lamusowni przy ulicy Nowohuckiej 1D. Mieszkańcy mogą tu wymieniać używane książki, których nie potrzebują, na takie, które mogą ich zaciekawić, zgodnie z zasadą „książka za książkę”

Kraków edukuje

Oprócz miejsc, w których mieszkańcy mogą zostawić problematyczne odpady i śmieci, Kraków prowadzi szereg akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących prawidłowej segregacji i korzyści płynących z recyklingu. Są to np. konkursy plastyczne dla przedszkolaków (np. Eko-Kreatorzy), programy edukacyjne dla klas I–III szkół podstawowych („Krakowskie dzieci wiedzą, jak wyrzucać śmieci” czy „Czytam, rysuję i segreguję”). Starsze dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych mogły wziąć udział w programie „Od segregacji nie ma wakacji”, z kolei program adresowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych to „Elektroodpady mają zasady”.

Od 2017 r. realizowany jest program edukacyjny „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”, który wspiera szkoły w organizacji właściwego systemu segregacji.

Kolejnym pomysłem na zaszczepienie ekologicznych nawyków jest program edukacyjny dla placówek oświatowych „Kino za baterie”, funkcjonujący od 2014 r. Tylko w zeszłym roku zebrano dzięki niemu ponad 30 Mg baterii.

Krakowskie MPO nie zapomina też o starszych mieszkańcach miasta. Specjalnie dla nich powstał program edukacyjny dla seniorów „Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz”, w ramach którego odbywają się zajęcia warsztatowe oraz wycieczki po Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nowohuckiej 1.

Czytaj więcej

Skomentuj