Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

NIK: nowelizacja ustawy o odpadach zgodna z zaleceniami

NIK: nowelizacja ustawy o odpadach zgodna z zaleceniami
jwo
27.06.2018, o godz. 13:06
czas czytania: około 3 minut
0

Przygotowane zmiany w przepisach o odpadach uwzględniają liczne wnioski Najwyższej Izby Kontroli - poinformowała Izba w komunikacie.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Izba od wielu lat wskazywała na konieczność wprowadzenia systemowych zmian w finansowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska ze względu na niewydolność obecnego systemu.

Nowe prawo ma przede wszystkim wzmocnić kompetencje inspektorów IOŚ. Będą oni mogli m.in. prowadzić kontrole interwencyjne – bez wcześniejszego zawiadomienia, a także przeprowadzać czynności o dowolnej porze dnia i nocy, co okazuje się szczególnie istotne przy obecnych częstych pożarach na składowiskach odpadów.

Co zmienia nowelizacja ustawy o gospodarce odpadami?

Nowe przepisy o odpadach (w tym zmieniające funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Środowiska) zakładają: zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych zadań monitoringowych stanowiących jednocześnie zobowiązania unijne, skuteczne prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami.

Celem przygotowanych zmian jest zagwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli na obszarze Polski.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że wyniki licznych kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli jednoznacznie wskazują na konieczność wprowadzenia systemowych zmian w zakresie finansowania Inspekcji Ochrony Środowiska ze względu na niewydolność obecnego systemu, który doprowadził do poważnych dysfunkcji w funkcjonowaniu IOŚ.

Milionowe kary za nielegalne składowanie. Rząd zmieni ustawę o odpadach

Realizacja zaleceń NIK

W projekcie wskazano na postulowaną przez NIK konieczność zwiększenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska liczby przeprowadzanych kontroli powołując się na raport o zapewnieniu przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych w którym m.in. zaakcentowano niewystarczającą skalę kontroli wykonywanych przez IOŚ oraz sformułowano wniosek dotyczący wzmocnienia kontroli organów wykonawczych gmin oraz prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie wskazanym w raporcie.

Przytoczono też raport NIK o działaniach Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła w nim sposób programowania monitoringu rzek przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Zdaniem NIK ograniczają one liczbę planowanych badań, dostosowując je do posiadanych funduszy, a nie rzeczywistych potrzeb.

Cenne okazały się zalecenia z raportu o systemie zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Kontrola wykazała, ze nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska jest niewystarczający. Także sformułowała wniosek w tym zakresie dotyczący podniesienia jakości i skuteczności kontroli podmiotów działających w sektorze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W treści projektu ustawy zapewniono także realizację części wniosków sformułowanych w raporcie, poprzez ustanowienie stałego mechanizmu dofinansowania zarówno działań kontrolnych jak i badań oraz ocen stanu środowiska, zmianę w sposobie funkcjonowania laboratoriów i sieci pomiarowych Inspekcji Ochrony Środowiska, wzmocnienie systemu zapewnienia i kontroli jakości w badaniach monitoringowych w ramach krajowych laboratoriów referencyjnych oraz wzmocnienie skuteczności działalności kontrolnej IOŚ.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Rada Ministrów uznała projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw za pilny ze względu na konieczność niezwłocznego wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zwalczanie procederu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel lub w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami, co jest realizacją rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024