Politechnika Świętokrzyska i Polska Fundacja Technik Bezwykopowych zostały laureatami prestiżowej międzynarodowej nagrody No-Dig Award 2008.

4 czerwca w czasie uroczystej gali zorganizowanej w trakcie trwania 26 Międzynarodowej Konferencji „No-Dig 2008” w Moskwie, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych z siedzibą w Londynie, została wręczona prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Kuliczkowskiemu, prezesowi Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych oraz dr inż. Agacie Zwierzchowskiej reprezentującej na konferencji Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Rusina międzynarodowa nagroda „No-Dig Award 2008”.

 Statuetka i certyfikat zostały przyznane za zorganizowanie w Polsce, na Politechnice Świętokrzyskiej, rocznego Studium Podyplomowego „Techniki Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska”. Kierownikiem Studium był prof. Andrzej Kuliczkowski. Nagrodę uzyskali również najaktywniejsi w realizacji procesu dydaktycznego adiunkci Urszula Kubicka, Agata Zwierzchowska i Dariusz Zwierzchowski.

Dzień wcześniej w trakcie uroczystej ceremonii otwarcia konferencji prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski i dr inż. Agata Zwierzchowska w czasie wspólnego wystąpienia zaprezentowali program Studium i doświadczenia związane z jego realizacją. Pozostałe dwie nagrody uzyskały kolejno firma Herrenknecht z Niemiec i Longbore ze Szkocji.

W pisemnym uzasadnieniu przyznania nagrody „No-Dig Award 2008” nadanej w kategorii akademickiej zwrócono uwagę, że dotychczas w żadnym innym kraju na świecie nie zorganizowano Studium Podyplomowego z zakresu Technologii Bezwykopowych, obejmującego łącznie 28 różnych przedmiotów zawierających także ćwiczenia projektowe i laboratoryjne oraz prezentacje technologii. Za szczególnie cenne uznano kompleksowość i interdyscyplinarność Studium. Gratulując uzyskania nagrody napisano, iż jest to wspaniałe (ang.brilliant) akademickie osiągnięcie z którego branża technologii bezwykopowych może być dumna.

Polska Fundacja Technik Bezwykopowych wraz z Politechniką Świętokrzyską podjęły decyzję o zorganizowaniu w dniach 2-22.09.2009 roku Międzynarodowego Studium Podyplomowego „Postgraduade Study on Trenchless Technology” (pol. „Podyplomowe Studium z zakresu Technologii Bezwykopowych”). Będzie ono realizowane w całości w języku angielskim i adresowane głównie dla słuchaczy zagranicznych. Studium będzie realizowane w opcji intensywnej, średnio ok. 9 godzin dziennie, łącznie w liczbie 135 godzin z czego ok. 30% realizowanego programu będzie przeznaczone na projektowanie. W programie Studium przewidziano oprócz wykładów i ćwiczeń projektowych również terenowe pokazy technologii.


Laureaci trzech statuetek No-Dig Award 2008 w tym prof. dr hab. inż. A. Kuliczkowski i dr inż. A. Zwierzchowska


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj