(17.08.2007) W połowie przyszłego roku na składowisku odpadów w Suchym Lesie pod Poznaniem zakończone zostanie użytkowanie kwatery składowania odpadów P-2. W związku z tym podpisano umowę z wykonawcą na budowę kolejnej kwatery składowania odpadów – P3, która ma zostać zakończona w sierpniu 2008 r. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie brutto 5,9 miliona złotych.

Kwatera P-3 będzie miała powierzchnię 3,06 ha i pojemność maksymalną 370 629 m3. Realizacja przedsięwzięcia powinna zabezpieczyć możliwość deponowania odpadów powstających w Poznaniu do 2011 roku, przy założeniu ilości przyjmowanych odpadów 130 000 ton/rok. Eksploatacja na kwaterze P-3 będzie możliwa jedynie przez niecałe 3 lata, co skłania do podejmowania już w dniu dzisiejszym, niezbędnych decyzji i planów dotyczących gospodarki odpadami w aglomeracji poznańskiej.

Składowisko w Suchym Lesie rozpoczęło swoją działalność w 1984 roku. Do tej pory unieszkodliwiono na nim poprzez składowanie około 4,5 miliona m3 odpadów pochodzących z terenu miasta Poznania i gminy Suchy Las. Rocznie na składowisko odpadów przyjmowanych jest około 130 000 ton odpadów. Składowiskiem zarządza poznański Zakład Zagospodarowania Odpadów.źródło: www.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj