W gminie Łagów (woj. lubuskie) otwarto nową oczyszczalnię ścieków. Inwestycja obejmowała swoim zakresem również rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji.

Stan techniczny byłej oczyszczalni jak i stosowana w niej przestarzała i nieefektywna technologia powodowały, ze jej dalsza modernizacja nie miała sensu. Stąd też w miejscu istniejącej oczyszczalni biologiczno-mechanicznej powstała oczyszczalnia oparta o technologie w ciagłym przepływie czynnika z osadnikiem wtórnym o hydraulicznej przepustowości dla Qdsr.= 900 m3/d oraz reaktorem biologicznym o pojemności min. 984 m3.

Jako trzeci stopień oczyszczania zastosowana została przepływowa laguna hydroponiczna, wyposażona w progi denne służące do punktowego zatrzymywania osadu oraz napowietrzanie, zasiedlona roślinami i i w przyszłości organizmami (ślimaki, ryby) wodnymi – będącymi prostym i ważnym wskaźnikiem jakości wody wypływającej z oczyszczalni.

Proces technologiczny przebiega samoczynnie bez ingerencji obsługi. Kontrolowana i sterowana automatycznie jest  praca: przepompowni, zestawu sito-piaskownika, dmuchaw, pomp cyrkulacyjnych, mieszadła, prasy do osadów. Ponadto prowadzona jest  stała rejestracja odpływu ścieków. Każde z w/w urządzeń wyposażone będzie w sygnalizacje stanów awaryjnych i zabezpieczenia przed sucho-biegiem. Oczyszczalnia jest wyposażona w komputer z oprogramowaniem umożliwiającym wizualizacje, kontrole i zmianę nastaw

źródło: lagow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj