Grono organizacji zarejestrowanych w systemie zarządzania i audytu EMAS poszerzyło się o kolejną organizację odzysku. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wpisał do rejestru EMAS Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. z Warszawy.

System EMAS jest standardem zarządzania środowiskowego opracowanym przez Komisję Europejską z myślą o przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Umożliwia on ocenę, raportowanie i doskonalenie efektów w zakresie ochrony środowiska. Zewnętrzny i niezależny charakter przejrzystego procesu weryfikacji i rejestracji jest gwarantem niezawodności i wiarygodności EMAS. Dla firmy jest to potwierdzenie stosowanie się do najwyższych standardów ochrony środowiska.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest jedną z największych i najdłużej działających organizacji odzysku w Polsce. Firma swoją działalność rozpoczęła z początkiem 2002 r. w celu zabezpieczenia i reprezentowania interesów producentów i importerów produktów w opakowaniach. Celem strategicznym organizacji jest efektywna, wiarygodna i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju realizacja przejętych od przedsiębiorców obowiązków odzysku i recykling odpadów opakowaniowych wynikających z wprowadzonych na rynek produktów w opakowaniach.

– Wdrażając zintegrowany system zarządzania pragniemy podkreślić, iż zawsze najwięcej wymagamy od siebie. Pozycja lidera na rynku organizacji odzysku opakowań stanowi dowód naszego zaangażowania i profesjonalizmu. Prowadzenie szeregu działań informacyjnych i edukacyjnych, a także bieżący monitoring sytuacji na rynku i bliska współpraca z podmiotami zbierającymi odpady opakowaniowe oraz recyklerami stwarza możliwość osiągania coraz lepszych wskaźników efektywności środowiskowej. Wpływ na to ma zaangażowanie całego zespołu Rekopolu oraz wszystkich klientów, którzy powierzając nam swoje obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, przyczyniają się do budowania wiarygodnego i stabilnego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce – podkreśla Jakub Tyczkowski, Prezes Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 14001: 2004 (Systemy zarządzania środowiskowego), EN ISO 9001:2008 (Systemy zarządzania jakością) oraz wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu EMAS oraz certyfikacja i weryfikacja zostały sfinansowane w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe standardy realizacji obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, realizowanego od marca 2014 r. do lutego 2015 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj