Joanna Maćkowiak-Pandera została nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Będzie odpowiedzialna za prowadzenie Prezydencji Polski w Radzie UE w obszarze ochrony środowiska i klimatu.

Dr Joanna Maćkowiak – Pandera jest ekspertem w dziedzinie międzynarodowych aspektów ochrony środowiska. Była dyrektorem gabinetu politycznego prof. Macieja Nowickiego, ministra środowiska w latach 2007-2010. Od lutego tego roku pełnomocnik ds. europejskich w Ministerstwie Środowiska. Była odpowiedzialna m.in. za strategię polityczną, opracowanie priorytetów Prezydencji polski w Radzie UE w zakresie ochrony środowiska i koordynację prac ekspertów.
 
Za najważniejsze wyzwania minister Maćkowiak-Pandera uznaje sprawne i godzące różne interesy prowadzenie działań Prezydencji w obszarze środowiska. – W Unii Europejskiej tworzą się właśnie nowe ramy polityki w obszarze ochrony środowiska i klimatu. Polska koordynując prace w Radzie UE w drugim półroczu będzie kształtować ten proces stawiając na rozwój w zgodzie z ochroną środowiska. Dzięki Prezydencji będziemy mieli też okazję zaprezentować potencjał przyrodniczy Polski oraz dokonania w ochronie środowiska. Mam też nadzieję, że w kraju będzie wzrastać odpowiedzialność za sprawy środowiska w duchu europejskim. W mojej opinii ochrona środowiska staje się nową formą prowadzenia polityki zagranicznej – mówi Maćkowiak-Pandera.

Za najważniejsze tematy podczas polskiej prezydencji uznaje kwestie ochrony klimatu i adaptacji Europy do zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności oraz efektywnego wykorzystania zasobów, a także przygotowanie do globalnego procesu zrównoważonego rozwoju Rio+20.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj