Ostrowski magistrat kupił 60 siatkowych pojemników, które będą służyć do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.

– Zgodnie z ustawą o odpadach do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy objąć wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych – podkreśla Ewa Kasperek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Gmina musi także zapewnić warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Pojemniki na tworzywo staną głównie w śródmieściu. Każdy z nich ma 2,5 m szesc. powierzchni.

Kosze zostały zakupione ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: GK Holdikom SA

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj