1 / 2

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie rozpoczyna nowy projekt. To publikowanie podcastów o tematyce związanej z sektorem energetycznym.

Energia IPE „Polityka – Gospodarka – Klimat” to podcast przygotowywany przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Eksperci think tanku, jak i zaproszeni goście będą mówić o najważniejszych sprawach dotyczących sektora energetycznego, komentować bieżące wydarzenia, jak charakteryzować szersze trendy. Szczególny nacisk położony zostanie na bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy oraz transformację energetyczną.

– Zauważamy, że zainteresowanie wiedzą z dziedziny polityki energetycznej cały czas jest duże, a bardziej świadomi odbiorcy chcą zapoznawać się z pogłębionymi opiniami, ale wyrażonymi w wyważony i przystępny sposób – mówi dr. hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Łukasiewicza. – Chcemy też upowszechniać wiedzę ekspercką w jak najbardziej przystępny sposób, bo nie każdy sięga do książek, czasopism naukowych czy branżowych ekspertyz. Podcast jest odpowiednią ku temu formą.

W pierwszym podcaście “Polityka – Gospodarka – Klimat” dr. hab. Mariusz Ruszel mówi o roli wodoru w transformacji energetycznej. Mówi m.in. co oznaczają pojęcia wodór zielony, niebieski, szary; o roli wodoru w transformacji energetycznej; konieczność wdrażania wodoru, zwłaszcza w kontekście unijnych regulacji i celów.

– Zastosowanie wodoru w energetyce staje się rzeczywistością – tłumaczy prezes Instytutu Łukasiewicza. – Śledząc branżowe, a nawet ogólnogospodarcze newsy, coraz częściej słyszymy o takich przykładach. Na rozwój gospodarki wodorowej są przewidziane ogromne środki w Krajowym Planie Odbudowy, a także w innych programach.

Dr hab. Mariusz Ruszel tłumaczy m.in. gdzie wodór może być stosowany, a gdzie jego użycie wiązałoby się ze zbyt dużym zagrożeniem bezpieczeństwa. A tak jest np. przy napędzie wodorowym lokomotyw, które miałyby poruszać się w tunelach.

Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.

Link bezpośredni do pierwszego podcastu w serwisie Youtube znajduje się natomiast TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj