W Poznaniu trwa IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Nowe prawo ochrony środowiska”. Tematem przewodnim konferencji będzie nowelizacja ustawy o odpadach.

Zmiany wprowadzone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrewolucjonizowały rynek odpadowy, ich wprowadzenie było prawdziwym wyzwaniem. Ustawa o odpadach ma ostatecznie ustabilizować sytuację na rynku i ułatwić stworzenie optymalnego systemu gospodarki odpadowej. Pomimo upływu czasu wciąż wiele samorządów nie wiem jakie rozwiązania przyjąć aby wdrożony system gospodarowania odpadami przyniósł oczekiwane rezultaty.

– Podczas konferencji zaproszeni prelegenci przeprowadzą Państwa przez gąszcz przepisów środowiskowych i nowych regulacji prawnych. Podczas obrad poruszone zostaną kwestie związane z projektowanymi zmianami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nowelizacja ustawy opakowaniowej wprowadza ważne zmiany dla przedsiębiorców. W temacie gospodarki odpadami komunalnymi dzieje się obecnie bardzo dużo, dlatego dziewiąta edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom odpadowym. Nadal trwają prace nad poprawkami w ustawie o odpadach, które mogą wprowadzić istotne zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pomoc merytoryczna i praktyczne porady zaproszonych specjalistów mogą rozwiać wątpliwości towarzyszące wprowadzaniu nowych regulacji prawnych – zaprasza organizator, firma Abrys z Poznania.

Wiecej informacji tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj