Dziś w w Poznaniu rozpoczęła się dwudniowa VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Nowe prawo ochrony środowiska”, analizująca nowe regulacje prawne związane z ochroną środowiska.

Podczas tegorocznej edycji konferencji „Nowe Prawo Ochrony Środowiska” podjęty zostanie temat aktualnych prac nad nowymi przepisami w sprawie postępowania z odpadami. Poruszona zostanie kwestia nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Prelegenci omówią założenia do projektu ustawy o odpadach. Poruszą temat nowego sposobu gospodarowania odpadami, obowiązków i zasad funkcjonowania poszczególnych poziomów administracji. – Szczególną uwagę zwrócimy na przepisy dotyczące gospodarowania odpadami, w tym na projekt ustawy transponującej nową dyrektywę ramową o odpadach oraz przepisy wprowadzające nowy system postępowania z odpadami komunalnymi, przekazujące pełne władztwo nad tymi odpadami gminom. Poza tym zagadnienia związane z procedurami oceny oddziaływania na środowisko oraz nowa dyrektywa IPPC o emisjach przemysłowych – mówi prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj