Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował projekty kolejnych programów priorytetowych LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej oraz Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Celem programu LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Nabory wniosków będą odbywać się w trybie naboru ciągłego. Program będzie wdrażany w latach 2013 – 2020.

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach to program, którego celem jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W wyniku realizacji programu nastąpi  zmniejszenie emisji CO2. Program jest wspólną inicjatywą NFOŚiGW oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, która powstała dzięki doświadczeniom Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce realizowanego w latach 2010-2013. EBOiR rozważa udzielenie finansowania w wysokości ok. 200 milionów euro instytucjom finansowym, które przystąpią do programu priorytetowego.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj