Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy Prawo atomowe, przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki i Państwową Agencję Atomistyki.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo atomowe głosowało 407 posłów, 1 był przeciw a 2 wstrzymało się od głosu. Parlamentarzyści opowiedzieli się także za przyjęciem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Łącznie stanowią one rządowy pakiet legislacji, który stworzy podstawy prawne do budowy w Polsce elektrowni jądrowych.

W Prawie atomowym zostały sformułowane przepisy regulujące wymagania bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego obiektów jądrowych, zasady postępowania z materiałami jądrowymi i wypalonym paliwem oraz wymogi ochrony radiologicznej ludności i odpowiedzialności za szkody jądrowe.

Oba projekty trafią do Senatu a następnie do Prezydenta. Zgodnie z harmonogramem Programu polskiej energetyki jądrowej, pakiet ustaw powinien wejść w życie 1 lipca 2011 r. Umożliwi to rozpisanie przez inwestora – Polską Grupę Energetyczną – przetargu na dostawcę technologii jądrowej i wybranie go do końca 2013 r. Zgodnie z założeniami Programu, budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ruszy w 2016 r., a pierwszy reaktor zostanie uruchomiony do końca 2020 r.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj