Poprawka do nowelizacji ustawy o prawie energetycznym, pozwalająca operatorom systemów energetycznych odmawiać wydania warunków przyłączenia źródła bez przeprowadzenia analizy, została przegłosowana przez Senat.

Zgodnie z nią odmowa będzie możliwa jeżeli wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej do sieci jest mniejsza, niż moc określona we wniosku podmiotu ubiegającego się o wydanie warunków.

Spółki dystrybucyjne tym samym nie będą musiały już przeprowadzać analizy możliwości przyłączenia do sieci nowych źródeł dla każdego wniosku z osobna. Jeżeli przeprowadzane obowiązkowo co pięć lat analizy wykażą, że nie ma możliwości przyłączenia nowego źródła, spółka energetyczna odrzuci wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

Poprawka Senatu pójdzie teraz do Sejmu, który może ją odrzucić bezwzględną większością głosów.

Źródło: www.e-energetyka.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj