Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po pierwszym czytaniu projekt trafi pod obrady sejmowych komisji.

Kolejna wersja projekt nowelizacji ustawy o u.c.p.g. ma być, zdaniem ministra Henryka Kowalczyka, efektem kompromisu między przedsiębiorcami i stroną samorządową. Nowelizacja zakłada m.in. obowiązkowe rozliczanie się od tony miedzy firmami odbierającymi i przetwarzającymi odpady. Resort twierdzi, że rozliczanie się na podstawie masy odpadów, które trafiły do przetworzenia ułatwi samorządom kontrolę nad odpadami.

Co odczują mieszkańcy?

Główną zmianą, bardzo widoczną dla mieszkańców ma być wprowadzenie dwukrotności opłaty śmieciowej za niesegregowanie odpadów. Jeśli w danej gminie opłata za selektywną zbiórkę wynosi dziś 15 zł, za nieprzestrzeganie tego obowiązku, właściciel nieruchomości zapłaci 30 zł od osoby.

Mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki będą mogli liczyć na ich dodatkowe obniżenie. Przepisy nowelizacji zakładają, że samorząd będzie mógł kontrolować czy mieszkańcy takie kompostowniki rzeczywiście posiadają.

Co odczują przedsiębiorcy i samorządy?

Jedną z najważniejszych dla przedsiębiorstw gospodarujących odpadami to zniesienie regionalizacji dla instalacji. Posłowie opozycji zapowiedzieli, że w tej kwestii będą wnioskować o wysłuchanie publiczne projektu.

Zachęta do zwiększania poziomów recyklingu ma być możliwość gminnych dopłat do opłaty śmieciowej z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. To akurat efekt kompromisu, o który postulowały korporacje samorządowe. Wcześniej Ministerstwo Środowiska chciało, by samorządy mogły dopłacać bez wskazywania źródła pochodzenia pieniędzy. Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Miast Polskich zwracały uwagę, że może to sprawić, że dopłaty będą się odbywały kosztem inwestycji i będzie na nie stać tylko bogatsze gminy.

Nowelizacja najwcześniej w lipcu

Jak czytamy na stronach sejmowych, rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada m.in. wzmocnienie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie ich selektywnego zbierania. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania projekt został skierowany do prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się na początku lipca 2019 r.

Źródło: teraz-srodowisko.pl, sejm.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. Samorządy niech w końcu zatrudnią u siebie ludzi , którzy mają praktyczną wiedzę w zakresie Gosp. Odpadami , oraz niech ci ludzie łykną trochę wiedzy w zakresie Przedsiębiorczości , a co za tym idzie i Ekonomii i będzie trochę lub więcej i lepiej system funkcjonował . Jak na razie w b wielu przypadkach to zatrudniani są tzw po ciotki protegowani, lub poprzesuwani ci którzy sobie gorzej radzili w innych wydziałach , więc przy śmieciach ???? jakoś tam no może w końcu dadzą radeeeeeee,

Skomentuj