Znane są już nazwiska sześciu nowych dyrektorów parków narodowych. 30 kwietnia minister środowiska wręczył powołania dyrektorom: Narwiańskiego, Pienińskiego, Tatrzańskiego i Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nominacje otrzymali także dyrektorzy parków narodowych: „Bory Tucholskie” i „Ujście Warty”.

W wyniku zakończonej procedury konkursowej minister środowiska powołał na stanowiska dyrektorów: Ryszarda Modzelewskiego – Narwiański PN, Janusza Kochanowskiego – PN „Bory Tucholskie”, Konrada Wypychowskiego – PN „Ujście Warty”, Michała Sokołowskiego – Pieniński PN, Pawła Skawińskiego – Tatrzański PN i Adama Kaczmarka – Wielkopolski PN.

1 kwietnia br. nominacje z rąk podsekretarza stanu w MŚ Bernarda Błaszczyka odebrali także dyrektorzy: Babiogórskiego PN – Józef Omylak, Gorczańskiego PN – Janusz Tomasiewicz, Kampinoskiego PN – Jerzy Misiak oraz Słowińskiego PN – Katarzyna Woźniak.

Miesiąc wcześniej minister Andrzej Kraszewski wręczył powołania na stanowisko dyrektora: Magurskiego Parku Narodowego – Januszowi Szafrańskiemu, Ojcowskiego Parku Narodowego – Rudolfowi Suchankowi, Poleskiego Parku Narodowego – Jarosławowi Szymańskiemu i Wolińskiego Parku Narodowego – Ireneuszowi Lewickiemu.

Zasady i tryb przeprowadzania konkursów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego. Zgodnie z nim rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzą Komisje konkursowe powołane przez Ministra Środowiska. W ich skład wchodzą – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – przedstawiciele resortu, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i przedstawiciel marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę dyrekcji parku narodowego. Po zakończeniu konkursu komisje przekazują ministrowi właściwemu do spraw środowiska dokumentację z jego przebiegu.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj