Europejska Grupa Doradcza realizuje projekt szkoleniowy Nowoczesna Małopolska skierowany do pracowników i pracodawców z małych firm i mikrofirm.

W ramach projektu realizowane są szkolenia:
• Specjalista zarządzania innowacjami
• Specjalista zarządzania projektami
• Specjalista/Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego

Podczas szkoleń "Specjalista zarządzania projektami" uczestnicy mają szansę podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania projektami/przedsięwzięciami oraz wprowadzić nowatorskie podejście do podejmowania nowych wyzwań na rynku. Najbliższe szkolenie z tej tematyki zaplanowaliśmy w terminach: 5-7 i 13-14 grudnia 2012 w Krynicy Zdrój.

Podczas szkoleń "Specjalista zarządzania innowacjami" uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi technikami zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi, systemami jakości oraz nowymi technologiami. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników na szkoleniu – z całą pewnością ułatwią im właściwe wdrażanie
i zarządzanie innowacjami, nowymi technologiami, rozwiązaniami i inwestycjami w przedsiębiorstwach – przekonuje Europejska Grupa Doradcza. Najbliższe szkolenie z tej tematyki zaplanowane jest w terminie: 3-4 oraz 10-12 grudnia 2012 w Krynicy Zdrój.

Warto też wziąć udział w szkoleniach "Specjalista/Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego". Grupa zapozna się z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony środowiska  takimi jak gospodarka wodno-ściekowa, gospodarki odpadami, obowiązujące coroczne sprawozdania z prowadzonych działań przez przedsiębiorców itp. Najbliższe szkolenie z tej tematyki zaplanowane śą w terminach: 14-16 listopada 2012 oraz 3-5 grudnia 2012 w Krynicy Zdrój.

Ponadto uczestnicy szkoleń mają zapewnione:
• bezpłatne uczestnictwo, dzięki współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
• wyżywienie, noclegi (dla 50% beneficjentów)
• proces certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzany przez TUV NORD Polska Sp z o.o.

Pełna prezentacja szkoleń i projektu znajduje się na stronie www.nowoczesnamalopolska.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj