1 / 4

Zakończyła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków należącej do spółki Wodociągi Jędrzejowskie. Wartość inwestycji pozwalającej na uzyskanie wysokiego efektu oczyszczania to ponad 18 mln zł netto. Trwający od sierpnia 2013 r. projekt zrealizowała firma Skanska.

Oczyszczalnia w Jędrzejowie powstała na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Stosowana w niej technologia była mało wydajna i nie pozwalała na uzyskiwanie poziomów stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnych z obecnie obowiązującymi normami, co groziło poważnymi konsekwencjami finansowymi. Nowe rozwiązania gwarantują spełnienie przepisów ochrony środowiska i tym samym uniknięcie kar.

W ramach inwestycji gruntownie przebudowano zarówno część mechaniczną, jak i biologiczną oczyszczalni. Ta pierwsza zyskała komorę rozdziału, komorę dopływową, piaskownik wirowy, budynek separacji piasku oraz punkt zlewny ścieków dowożonych, druga zaś reaktor biologiczny i osadniki wtórne. Ponadto przebudowie poddano pompownię I-go stopnia znajdującą się w odległości 1 km od oczyszczalni. Zaadaptowano również istniejące obiekty do nowego systemu oczyszczania ścieków oraz zbudowano obiekty techniczne, w których zlokalizowana jest większość urządzeń oczyszczalni.

Jednocześnie w trakcie modernizacji obiekt został wyposażony w nowoczesny system sterowania i automatyki. W jego skład wchodzą m.in. układ zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych operatora obiektu oraz układ przepływu pozwalający na przyjęcie maksymalnych dopływów ścieków. Pozwoli to na bardzo szybką reakcję na wszelkiego rodzaju zakłócenia oraz korektę technologiczną.

Szczególnym wyzwaniem dla wykonawcy była realizacja robót z zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni. Inwestycję rozpoczęto od stopniowego wyburzania obiektów starej oczyszczalni i zastępowania ich nowymi, tak aby proces oczyszczania ścieków nie został przerwany. Również podczas rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalnia ścieków była w stałej eksploatacji.

Realizacja tej wieloaspektowej i ważnej dla Jędrzejowa inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czy pijesz wodę z kranu?

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

Czytaj więcej

Skomentuj