W należącym do koncernu Veolia Environnement przedsiębiorstwie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. otwarto laboratorium analiz chemicznych odpadów.

W uroczystości otwarcia, która miała miejsce 28 września udział wzięli m.in. Wojciech Stawiany, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Stawiany, zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Henryk Zaguła oraz Olivier Dachicourt, wicekonsul Francji.

Podczas spotkania Andrzej Wójcik, prezes zarządu, dyrektor generalny SARPI DG, omówił rolę jaką spełniać będzie nowe laboratorium w systemie bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi oraz poinformował o dalszych planowanych inwestycjach w zakładzie, związanych z budową nowego parku zbiorników i nowej hali magazynowej.

Po części oficjalnej rozpoczęło się zwiedzanie nowego laboratorium i zakładu, a goście mogli zapoznać się z procedurami obowiązującymi oraz sprzętem, w jaki laboratorium zostało wyposażone. Zaprezentowano urządzenia służące głównie do badania składu chemicznego odpadów oraz parametrów fizycznych – ciepła spalania i zawartości popiołu, takie jak: spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, spektrofotometr UV-VIS, aparat do oznaczania temperatury zapłonu, kalorymetr oraz automatyczne urządzenia do miareczkowania.

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. specjalizuje się w termicznym przekształcaniu odpadów przemysłowych, niebezpiecznych i specjalnych, prowadząc proces technologiczny połączony z odzyskiem energii.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj