Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja zakupiły do laboratorium spektrometr absorpcji atomowej. Nowoczesna metoda analityczna, oparta na zjawisku absorbowania (czyli pochłaniania) przez wolne atomy promieniowania o określonej długości fali, pozwala oznaczyć zawartość wielu pierwiastków występujących w wodzie i ściekach w ilościach śladowych. Aparat Aanalyst 700, stosowany w laboratorium na SUW w Zawadzie, zakupiono za blisko 200 tys. zł. Urządzenie pozwala na korzystanie z kilku technik analitycznych (w zależności od oznaczanych metali) z wykorzystaniem pieca grafitowego, absorpcji i emisji płomienia czy generacji wodorków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj