1 / 7

Założone przez urodzonego w Wielkiej Brytanii architekta Laith Sayigha studio DFA zaprezentowało wizję zagospodarowania Molo 40 w Nowym Jorku. Powstać ma tam kompleks mieszkaniowo-rekreacyjno-handlowy, przystosowany do nieuchronnych zmian klimatycznych, które zmienią krajobraz nowojorskiego nabrzeża do końca obecnego stulecia.

Naukowcy ustalili, że do 2050 r. poziom morza w Nowym Jorku ma wzrosnąć o 28-76 cm, a do 2100 r. – nawet o 190 cm. Obecnie większość budynków nie jest przystosowana do tych nieuchronnych zmian.

Po 2050 r., gdy regularne powodzie zaczną zmieniać obecną linię brzegową, krajobraz nowojorskiego nabrzeża przekształci się w pływające wyspy. Niezbędna będzie budowa nowych ciągów komunikacyjnych, łączących powstałe mokradła z Manhattanem. Wizja DFA dla Molo 40 to długoterminowe i kompleksowe podejście do nadchodzących przemian.

Molo 40 to największy tego typu obiekt nad rzeką Hudson w Nowym Jorku. Ma powierzchnię 6 ha i generuje ok. 30 proc. rocznego budżetu dla Hudson River Park. Ma duże znaczenie jako kompleks sportowy i biurowy oraz przestrzeń parkingowa, niemniej jego stan systematycznie pogarsza się. Naprawa krytycznej infrastruktury wyceniana jest na setki milionów dolarów. Stąd pomysł, aby zagospodarować i skomercjalizować tę cenną i rentowną nieruchomość.

Po przeanalizowaniu stanu istniejących pali w pirsie, architekci DFA ustalili, które strefy nadają się do rewitalizacji. Wykorzystując specjalny algorytm, określili optymalne lokalizacje dla każdej z projektowanych wież. Powstać ma ich w sumie 19. Znaleźć mają się w nich przede wszystkimi przystępne cenowo mieszkania (ok. 450 różnej wielkości), a także lokale handlowe, teatr, kompleks sportowy oraz przystań z tarasami widokowymi.

Na wodzie zlokalizowane zostaną specjalne pływające konstrukcje z wodną roślinnością i morską fauną, których zadaniem będzie pochłanianie energii fal podczas dużych sztormów. Pod konstrukcją pirsu stworzone mają być z kolei przestrzenie rekreacyjne i komercyjne, dostępne z poziomu wody.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj