Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał pre-umowę z gminą Nowy Korczyn na realizację projektu “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”.

Inwestycja ma być zrealizowana w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.

Zakres inwestycji obejmuje: rurociągi grawitacyjne, ciśnieniowe, sieciowe pompownie, przyłącza, studzienki kanalizacyjne. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o  długości 29 km, przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 2 km oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Całkowita wartość  projektu wynosi ponad 13 mln zł, a wartość dofinansowania wynosi 6 mln zł. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj