Dobrą i sprawdzoną praktyką jest ustanowenie osoby odpowiedzialnej za rozwój powierzonego jej miejsca czy obiektu. Przesłanką tą kierował się także Prezydent Lublina powołując nowego menadżera Śródmieścia. Od 1 lipca br. Łukasz Bilik realizować będzie szereg różnych lecz zintegrowanych zadań.

Władze Lublina, nawiązując do sprawdzonej w wielu innych europejskich miastach, metody zarządzania metropoliami powołały menadżera Śródmieścia. Funkcję tę objął Łukasz Bilik, pracownik samorządowy związany z Zarządem Nieruchomości Komunalnych. Do jego obowiązków należeć będzie dbałość o wizerunek Starego Miasta oraz estetykę deptaka i jego okolic. Ma on także integrować i aktywizować mieszkańców oraz wspierać dialog miasta z przedsiębiorcami ze Śródmieścia.

Nowe zielone przestrzenie

– Pierwsze poddawane analizie realizacje dotyczą nowych terenów i przestrzeni zielonych w silnie zurbanizowanej tkance Śródmieścia. Ich lokalizacje zostaną wybrane wspólnie z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków, a następnie omówione z mieszkańcami i zarządcami nieruchomości. Jedną z nich jest przestrzeń przy kamienicy Rynek 13, gdzie planujemy wprowadzenie pnączy – zapowiada Łukasz Bilik, nowy menadżer Śródmieścia.

Reklamy, odpady i ginące zawody

Menadżer dostrzega też konieczność pracy nad poprawą estetyki w zakresie instalowania reklam na budynkach i w pasach drogowych, a także gospodarki odpadami. Za ważne uważa również wsparcie i promowanie ginących zawodów oraz pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Natomiast przy współpracy z Radami Dzielnic, Miejskim Architektem Zieleni i Miejskim Konserwatorem Zabytków planuje on doprowadzić do zwiększenia liczb nasadzeń drzew i krzewów oraz tworzyć nowe zielone miejsca w centrum miasta.

Stały kontakt z mieszkańcami

Wpisany w specyfikę powyższego stanowiska, codzienny i bezpośredni kontakt z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, służyć ma skutecznemu i sprawnemu rozwiązywaniu bieżących problemów, a także realizacji  wyzwań związanych ze specyfiką tej przestrzeni.

Zależy nam na współpracy i dialogu, dlatego o wszelkich działaniach i pomysłach będziemy rozmawiać i konsultować je z osobami, które tu mieszkają, czy też tutaj prowadzą swoją działalność. Jestem przekonany, że nowy menadżer Śródmieścia sprawdzi się w tej roli znakomicie. Będzie kontynuował już rozpoczęte zadania z zakresu rewitalizacji tej części miasta i wdrażał nowe, wspólnie wypracowane propozycje – dodaje Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Stan techniczny i rewitalizacja

Do zadań menadżera Śródmieścia należeć będzie również nadzorowanie działań związanych ze stanem technicznym, wizerunkiem i estetyką oraz identyfikowanie problemów rewitalizacyjnych. Dodajmy, że Łukasz Bilik jest pracownikiem Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, a od 1 lipca br., gdy zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin zostanie powołany do pełnienia nowej roli, będzie on łączył wcześniejsze obowiązki z funkcją menadżera Śródmieścia.

Czytaj więcej

Skomentuj