1 / 5

Zwiększenie prześwitu pomiędzy lustrem wody a mostem i zapewnienie wyższego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – to najważniejsze, z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zadanie, które ma zostać zrealizowane w ramach przebudowy mostu nad Regalicą w Szczecinie. Wody Polskie i PKP podpisały porozumienie w tej sprawie.

Inwestycja ma pozwolić na sprawniejsze prowadzenie akcji lodołamania na Odrze i poprawić możliwości żeglowne na tym odcinku. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona na około 6,20 m nad lustro wody. – To wielkie, ambitne zadanie. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli je realizować  – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Zadanie obejmuje budowę trójprzęsłowego obiektu kratownicowego pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego) oraz częściową rozbiórkę istniejącego obiektu. Przeznaczenie nowego obiektu nie zmieni się – most stanowić będzie przeprawę linii kolejowej przez rzekę Regalicę. Tą rzeką, w kierunku Jeziora Dąbie, spływa cała kra, która jest łamana na Odrze i na Odrze granicznej.

Współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z  Wodami Polskimi ma przynieść również korzyści dla transportu kolejowego i żeglugi. – Zwiększą się możliwości podróży oraz rozwoju kolei jako ekologicznego środka transportu towarów z południa kraju do portów – dodał Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

– Ta inwestycja pozwoli odblokować zator, a tym samym usprawnić komunikację kolejową oraz da możliwość rozwoju niezwykle ważnego, choć niedocenianego przez lata, środka komunikacji, jakim jest transport rzeczny – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.

Prace inwestycyjne obejmą: budowę filarów oraz przyczółków pod obiekt dwutorowy, budowę przęseł mostu dla jednego toru nad rzeką Regalicą, budowę i wyposażenie obiektu nastawni oraz roboty w zakresie przebudowy torów w pobliżu stacji Szczecin-Podjuchy

Projekt jest dofinansowany jest z środków Banku Światowego oraz z środków Funduszu Unijnego (umowa o dotacje w ramach instrumentu „Łącząc Europę (CEF)”). Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 r.

Źródło: Wody Polskie

Czytaj więcej

Skomentuj