W Nowym Sączu szambo będą odbierały tylko firmy, które mają podpisaną umowę z Urzędem Miasta. Miasto to jako pierwsze w Polsce wprowadza też obowiązek opróżniania szamb przydomowych minimum raz w miesiącu.

Dzięki temu, że ścieki będą wywozić jedynie firmy, które podpisały umowę z Urzędem Miasta, władze będą mogły bez problemu ewidencjonować, czy właściciele domów rzeczywiście opróżniają szamba w wyznaczonym czasie.

Konieczność wprowadzenia takiego zapisu spowodowana jest tym, że znaczna część przydomowych zbiorników w Nowym Sączu jest nieszczelna, a nieczystości przedostają się do pobliskich studni i ujęć wody. Miejscowy Wydział Ochrony Środowiska zwraca uwagę także na to, że część właścicieli nieruchomości w czasie dreszczów wypompowuje fekalia do kanalizacji deszczowej.

Radni miasta podkreślają, że pomysł ma skłonić właścicieli domów, którzy mają taką możliwość, aby podłączyli się do sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez Sądeckie Wodociągi. Jest to podyktowane przede wszystkim względami ekologicznymi. Obecnie za wywóz szamba w Nowym Sączu płaci się 15zł za metr sześcienny. Za nieopróżnienie zbiornika z szambem w odpowiednim czasie grożą kary pieniężne.

Czytaj więcej

Skomentuj